Der vokser et stort socialt hjerte i Skt. Klemens parken

 

I Skt. Klemensparken er de særligt gode til at tage unge ind og give dem mod på arbejdslivet. Der bliver givet plads og udfordringer til dem har viljen og modet.

 

 

Keld Bai er anlægsformand i Per Aarsleff A/S og hans sjak har igennem årene hjulpet mange unge mennesker ind i bygge- og anlægsbranchen. I øjeblikket er byggepladsen med i projektet ”byggepladsen venter på dig” hvis formål er at modne unge til arbejdslivet gennem udviklingsforløb på større byggepladser. 

”Vi har kørt et par stykker igennem efterhånden. Vi får dem ud på skift, og så laver byggepladsledelsen en plan, sådan at de sørger for at komme hele vejen rundt og får snust til lidt af det hele. Der er mange af dem der har rigtig godt gåpåmod. Det er tjenstvillige unge mennesker, når først vi får lært dem, at nu er der et hieraki på byggepladsen, hvilket betyder at nu er curlingtiden er forbi. 

Vi ser også meget tydeligt at de vokser med opgaven når de er her. Den sidste vi har haft inde, ved navn Samuel, var i en snusepraktik for et lille år siden, dengang fik vi en dreng ind, og nu har vi fået ham tilbage, og det er en ung mand der er kommet tilbage. Det er tydeligt, at den tid han havde hos os i sidste praktikforløb har været med til at modne ham gevaldigt.

 

 

 

Sjakkultur
Ifølge Keld Bai kan det særlige  sjakkultur i meget høj grad være med til at give unge mennesker  de redskaber der skal til for at begå sig på arbejdsmarkdet. ”Når man nu kommer ud på en byggeplads, så kommer man ind i et sjak, og sjakket det er ens familie, hvor vi er afhængige af hinanden. Vi er anlægsfolk, men vi er nødt til at arbejde sammen med elektrikerne, tømrerne og rørlæggere, og hvis ikke vi kan snakke sammen, så bliver der ingen renovering. Det lærer vi de unge mennesker på en kærlig og håndfast måde. En del af de unge mennesker der 
kommer her, er måske løbet lidt trætte på skolebænken, og vil hellere bruge deres hænder. Det de skal bruge herude, det skal vi nok få dem hjulpet til.

Socialt ansvar
For Keld Bai giver det rigtig god mening at tage socialt ansvar ” Det giver rigtig god mening at tage socialt ansvar, fordi at vi skal være med til at forme fremtidens håndværere. Det er de gamle håndværkere der skal lære de nye og unge hvordan tingere forgår, det er dem der kender de her cowboytricks som vi snakker om. Dem kan de ikke lære på skolen, men kun ved at have tingene i hånden. De unge mennesker idag har også været curlet rimelig meget, og det skal jo slutte på det tidspunkt”