FRA UNGDOMSLIV TIL ARBEJDSLIV

Med et nyt 2-årigt projekt, støttet af Tuborgfondet, inviterer vi unge, der hverken er i gang med job eller uddannelse, ind i en ny type udviklingsforløb i bygge- og anlægsbranchen. Ambitionen er, blandet andet, at skabe en bedre kobling imellem unge og byggepladserne, så flere unge får mulighed for at prøve sig selv af indenfor byggepladshegnet.